A112-7 ถั่งเช่าทิเบศ

ถั่งเช่า มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการให้ผู้ป่วยเบาหวาน รับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3 กรัม/วัน พบว่า สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95% ฟื้นฟูระบบการทำงานของไต โดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง รับประทานถังเช่า ปริมาณ 3-5 กรัม/วัน

฿990 ฿990.00
0.00 BV 0.00 PV
99.00 แต้ม 19.80 แสตมป์

ส่งฟรี

 

 

ลดน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95% และฟื้นฟูระบบการทำงานของไต การทำงานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้น หากทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากภาวะไตวายได้

ความคิดเห็น