A213-4 ยาสลายตอซัง (RHODOSAC)

ยาสลายตอซังข้าวสูตรนี้(สูตรจุรินทรีย์สังเคราะห์แสง)ซึ่งจะทำให้ฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้นทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ป้องกัน/แก้ปัญหา -ข้าวเมาตอซัง รากดำ รากไม่กินปุ๋ย -สนิมเหล็กทำให้ดินเปรี้ยว ดินเค็ม -ทำนาไม่พักดิน

฿390 ฿350.00
59.52 แต้ม 11.90 แสตมป์
สินค้าคงเหลือ 100 ชิ้น
ท่ามะกา , กาญจนบุรี

 

 

      -ทำนาไม่พักดิน ทำให้ดินเสื่อมสภาพ

      "คืนดินดีสู่ผืนนา /ทำนาต่อเนื่อง /ไม่พักดิน"

       จึงทำใ้ดินมีปัญหาดัวกล่าว

ความคิดเห็น