A213-5 ปุ๋ยผง/ปุ๋ยเม็ด

ปุ๋ยผง/ปุ๋ยเม็ด สูตรพิเศษออกมาคู่กัน ถ้าเป็นปุ๋ยผงใช้โรยที่โคนพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่วนปุ๋ยเม็ดใช้หว่านแทนยูเรียเพื่อปรับสภาพดิน ทั้งแบบผง/แบบเม็ด จะบรรจุในกระสอบๆ25กก.

฿390 ฿350.00
59.52 แต้ม 11.90 แสตมป์
สินค้าคงเหลือ 99 ชิ้น
ท่ามะกา , กาญจนบุรี

 

 

ปุ๋ยทั้ง2ชนิดนี้เป็นสูตรพิเศษและเป็นชีวภาพที่เป็นมิตรกับคน /พืช/สัตว์และเป็นมิตรกับธรรมชาติ

ความคิดเห็น