A310-3 พาโต 2ไคโตซาน

ช่วยให้กิ่งใบสมบูรณ์ 1000 ซีซี ใช้กับน้ำ 1000 ลิตร ฉีดพ้นระยะออกใบพืชทุกชนิด

฿900 ฿660.00
72.61 แต้ม 14.52 แสตมป์
สินค้าคงเหลือ 100 ชิ้น
คลองหาด , สระแก้ว

ส่งฟรี

 

พาโต 2 ไคโตซานปุ๋ยชีวภาพทางกิ่งก้านและดอกให้ติดป้องกันดอกร่วงติดผลดี

ความคิดเห็น