A39-2 ซอสผงปรุงรส รสลาบ ตรา เบลสซ์ซัคเซส ขนาด 160 กรัม

ผงปรุงรสสูตรพิเศษ รสลาบ อร่อยง่าย ได้ลองแล้วจะติดใจ (สูตรเฉพาะของเราไม่เหมือนใคร)

฿80 ฿80.00
4.00 แต้ม 0.80 แสตมป์
สินค้าคงเหลือ 1 ชิ้น