A39-2 ซอสผงปรุงรส รสลาบ ตรา เบลสซ์ซัคเซส ขนาด 160 กรัม

ผงปรุงรสสูตรพิเศษ รสลาบ อร่อยง่าย ได้ลองแล้วจะติดใจ (สูตรเฉพาะของเราไม่เหมือนใคร)

฿80 ฿80.00
0.00 BV 0.00 PV
4.00 แต้ม 0.80 แสตมป์