A82-4 SV Group บิวฟูลาร์ คือเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้ป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยอ่อน ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ ขนาด 500 กรัม

SV Group บิวฟูลาร์ คือเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้ป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยอ่อน ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ ขนาด 500 กรัม

฿300 ฿290.00
81.23 แต้ม 16.25 แสตมป์
สินค้าคงเหลือ 0 ชิ้น
สาทร , กรุงเทพมหานคร

 

 

 

  • บิวฟูลาร์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ สำหรับ ข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด
  • ส่วนผสม : เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiasna) บนเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100% ชนิดผงสปอร์
  • น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก “เชื้อราทำลายแมลง” โดยทำให้เกิดโรคกับแมลง สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิดซึ่งได้แก่ แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ, แมลงหวี่ขาว, หนอนผีเสื้อ, เพลี้ยจั๊กจั่น, บั่ว, ปลวก, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยไก่แจ้, แมลงค่อมทอง

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย 1. เชื้อราบิวเวอร์เรีย กรณีเป็นเชื้อสด 1-2 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร ผสมสารจับใบ (กรองเอาเฉพาะน้ำ) หรือในกรณีเป็นเชื้อผงสำเร็จรูป 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบแล้วนำไปฉีดพ่น 2. ควรให้น้ำแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนทำการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย 3. นำเชื้อราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง • พ่นให้ถูกตัวแมลงและศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชอาศัยให้มากที่สุด • ช่วงเวลาพ่นควรเป็นช่วงเวลาเย็น โดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อราคือ ความชื้นสูง และแดดอ่อน 4. ให้น้ำกับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น 5. สำรวจแปลงพืช ถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมายให้พ่นเชื้อราบิวเวอร์เรียซ้ำ

ความคิดเห็น